Aktywne filtry

Siatki na krety

Siatki na krety znajdują szerokie zastosowanie w ogrodach przydomowych jako skuteczne narzędzie ochrony roślin oraz trawników przed ich działalnością. Oto kilka sposobów, w jakie siatki na krety mogą być użyte w ogrodzie przydomowym:

1. Ograniczanie dostępu do ogrodu: Krety często przedostają się do ogrodu przez bramy, ogrodzenia lub małe szczeliny w ziemi. Umieszczenie siatki na krety wokół granic ogrodu może skutecznie uniemożliwić im wejście. Siatka powinna być zakopana na odpowiednią głębokość, aby utrudnić kretych kopanie się pod nią.


2. Ochrona roślin:
Krety mogą poważnie zaszkodzić roślinom poprzez kopanie nor i niszczące korzenie. W celu ochrony roślin uprawnych, warzyw, krzewów czy drzew owocowych, siatki na krety mogą być używane jako bariera. Należy je zakopać wokół korzeni roślin, tworząc rodzaj "koszulki" ochronnej, która zapobiegnie dostępowi kretych do korzeni i pomoże utrzymać zdrowy wzrost roślin.


3. Ograniczanie szkód w trawniku:
Krety mogą tworzyć kupy ziemi na trawnikach, co prowadzi do nierówności i zniszczenia estetyki ogrodu. Stosowanie siatki na krety pod trawnikiem lub na jego powierzchni może zapobiec temu, żeby krety się przez niego przedostawały i zakopując się pod powierzchnią trawnika.


4. Kontrola populacji:
Siatki na krety mogą również pomóc w kontrolowaniu populacji kretów w ogrodzie. Można je zainstalować wzdłuż granic ogrodu, aby utrudnić ich migrację z pobliskich terenów. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko wystąpienia dużych skupisk i ograniczyć ich wpływ na ogrodowe środowisko.


Warto pamiętać, że siatki na krety są skutecznym narzędziem, ale nie stanowią jedynego rozwiązania problemu. Inne metody, takie jak pułapki, odstraszacze dźwiękowe lub karbid mogą być również stosowane w celu skutecznej kontroli populacji kretów w ogrodzie. 

Siatki na krety